top of page

Sẵn sàng để ủng hộ
nền điện ảnh Việt Nam?

Hãy quyên góp cho dự án ngay bây giờ! 

Với sự giúp đỡ của bạn, chúng mình có thể biến bộ phim này thành hiện thực.

Bạn có thể trở thành một phần của dự án bằng cách đóng góp theo khả năng của mình. Kinh phí gây quỹ sẽ được hỗ trợ cho chi phí sản xuất như là địa điểm, máy quay, đạo cụ và công đoạn hậu kỳ. 

Để ủng hộ cho Linh Hồn Lạc Lối, bạn có thể chuyển khoảng cho thủ quỹ và đại diện cho bộ phim ở Việt Nam

Hoàng Nguyễn Trúc Anh với số tài khoảng Techcombank là 3400 0999 99.

​Để  cập nhật thêm những thông tin mới nhất về bộ phim, xin vui lòng đăng ký địa chỉ email ở dưới đây.

 

​Đăng Ký Email

Thanks for subscribing!

bottom of page